LIGUE PRO > SENIOR > Game Day: 2
2 Fév 2023
18:00
ELAN COTON BBC
102
102 34
ETERNEL BBC
34
29-12; 22-8; 26-10; 25-4
Full Time
Latest Games
ELAN COTON BBC
ETERNEL BBC